Drobečková navigace

Obec Olbramice > Obec > Historie > Znak a prapor

Znak a prapor

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce Olbramice, okr. Olomouc

     První písemná zmínka o existenci osady pochází z r.1376 (Hosák), kdy ji od Unky z Majetína převzal Beneš ze Štrálku a ještě téhož roku intabuloval Anně, manželce Drslava ze Štrálku.
Po dalším častém střídání majitelů rekrutujících se většinou z drobných vladyckých rodů získala Olbramice olomoucká kapitula, od níž v r.1516 obdržela právo odúmrtě. Následným odprodejem Václavu Gájevskému z Gáje v r.1589 se Olbramice staly trvalou součástí chudobínského panství.

     V r.1672 dostaly od své další vrchnosti, Ondřeje Leopolda, sv.pána Volčinského z Volčína, menší pečeť (důležitější dokumenty za ně pečetil sousední Vilémov, tehdy rovněž obdarovaný pečetí). Kruhové pečetní pole s beránkem běžícím po louce provází po obvodu legenda  PECET OBCY OBRANSKEY. 1672 (srov.: V.Spáčil, Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu, Olomouc 1985).

     Pečetní obraz je od těch dob v obci trvale zažitý, proto byl využit i v návrzích nových obecních symbolů Olbramic. Beránek se stal hlavní figurou, vynechána byla jen neheraldická louka pod ním a nahrazena zelenou barvou štítu. Staré pečetní znamení bylo doplněno praporcem s barevně volně upravenou figurou tzv.zavinuté střely, převzaté jak z erbu prvních historicky známých držitelů vesnice pánů ze Štrálku z rozrodu Benešoviců, tak současně z erbu Ondřeje Leopolda Volčinského, v němž je položena do 2. a 3.pole štítu (znamení zde označeno slovy „signum Martis“). Drobným doplňkem je zvonek zavěšený na beránkově krku, symbol místní barokní zvonice. Do takto vzniklé kompozice nebylo již zasahováno a jednotlivé návrhy se liší pouze barevností (doplňující červeneno-stříbrná kombinace je nejen charakteristická pro erby všech Benešoviců, ale najdeme ji rovněž v heraldice Volčinských).

Miroslav J.V. Pavlů
heraldik