Drobečková navigace

Obec Olbramice > Obec > Projekty > Investiční akce uskutečněné za finanční podpory Olomouckého kraje

Investiční akce, uskutečněné za finanční podpory

Olomouckého kraje    

                                        

Stavba ploch pro tříděný odpad a přístupový chodník v roce 2015 s dotační účastí Olomouckého kraje ve výši 300 000,- Kč.

IMG_0378.JPG  PA211077.JPG  PA211078.JPG

 

PA231086.JPGPA231082.JPGPA231088.JPG

Celková investice na stavbu 749 706,- Kč, dotace 300 000,- Kč, vlastní zdroje 449 706,- Kč.

 

IMG_0383.JPGIMG_0410.JPGIMG_0416.JPGIMG_0421.JPG

 

 

Stavba autobusové čekárny v roce 2017 za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje - 300  000,- Kč

                                   Čekárna autobusové zastávky v Olbramicích 2017 s úřední deskou

                            

 

                   

Čekárna – starý stav k 1.7.2017

 

   

 Celková investice 668 144,- Kč, dotace 300 000,- Kč , vlastní zdroje 368 144,- Kč

 

Projekt: "Kanalizace a ČOV Olbramice" 2018    

Částečná úhrada ve výši 300 000,- Kč na dopracování projektové dokumentace do úrovně pro provádění stavby (DPS).

Projekt byl realizován za spoluúčasti Olomouckého kraje v rámci Programu rozvoje Olomouckého kraje 2018, na dotační titul č. 3 - Podpora přípravy projektové dokumentace.

 PC120112.JPGPC180118.JPGPC180119.JPG

 Celkové náklady na projekt 629 200,- Kč, vlastní zdroje 329 200,- Kč.

 

 

 

"Kanalizace a ČOV Olbramice"          

 Realizace 2021

Olomoucký kraj poskytl v roce 2021 z dotačního programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ pro dotační titul č.1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ dotaci ve výši 1.580.000 Kč na akci: “Kanalizace a ČOV Olbramice“