Drobečková navigace

Obec Olbramice > Obecní úřad > Volby

Volby 

Volby do Evropského parlamentu 7. 6. a 8. 6. 2024

Stanovení minimálního počtu členů OKV volba do evropského parlamentu.rtf

Ohlašovny_informace_pro_voliče_který_se_přestěhoval.pdf

Oznámení o počtu a sídle a době do EP a jmenování zapisovatele.doc

 

Volby Prezidenta ČR

Prezident_2023-VZOR_zadosti_o_volicsky_prukaz-OU_-_20221019.docx

Informace k volbám - volební stanoviště, telefonní kontakt pro zvláštní volební schránku.pdf

Prehled_terminu_a_lhut_pro_volbu_prezidenta_republiky_2023_-_20220701.pdf

Oznámení o konání voleb- prezident.pdf

 

 

Volby 2022

Informace k volbám do Zastupitelstev obcí  - 23. a 24. září 2022

VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV

23. - 24. 9. 2022

Prezident Miloš Zeman vyhlásil termín voleb do obecních zastupitelstev na pátek 23. a sobotu 24. září 2022. Ve stejném termínu proběhnou i doplňovací volby do Senátu, rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. (98.28 kB)

 

První den voleb – v pátek 23. 9. 2022 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
druhý den voleb – v sobotu 24. 9. 2022 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Hlasování v Olbramicích proběhne v 1 volebním okrsku:

Bývalá škola - kulturní místnost, Olbramice 53   


Kdo může volit:

státní občan České republiky, který

  • alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v Náměšti na Hané přihlášen k trvalému pobytu

a dále státní občan jiného státu EU, který

  • alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku 18 let,
  • je v den voleb v Olbramicích přihlášen k pobytu (má povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu),
  • a požádá o zápis do seznamu voličů na Obecním úřadě v Olbramicích.

 

Seznam voličů:

Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro občany ČR, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu.

Dodatek stálého seznamu voličů vede obecní úřad pro občany jiného státu EU, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu. O zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů může cizinec – občan jiného státu EU požádat osobně nebo písemně.

V případě osobní žádosti musíte prokázat svou totožnost, státní občanství státu EU a pobyt na území ČR. Totožnost a státní občanství prokážete zejména platným občanským průkazem domovského státu nebo cestovním dokladem. Pobyt pak průkazem o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo potvrzením o přechodném pobytu na území.

V případě písemné žádosti musíte uvést minimálně svoje jméno, příjmení a datum narození, pro bližší identifikaci i adresu pobytu na území ČR.

Žádost o zápis můžete podat na obecním úřadě kdykoliv, ale nejpozději dva dny přede dnem voleb tj. ve středu 21. 9. 2022 do 16 hodin. Cizinec, občan jiného státu EU zapsaný do seznamu voličů při volbách do zastupitelstev obcí, zde bude evidován, dokud sám nepožádá o vyškrtnutí nebo nepozbude právo volit.

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů či jeho dodatku; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 21. 9. 2022 v 16:00 hodin obecní úřad seznam voličů včetně dodatku uzavře.

Voličské průkazy:

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají.

Volby v zahraničí:

Při volbách do zastupitelstva obce není možné hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech.

Dokumenty:

Harmonogram termínů a lhůtprehled-terminu-a-lhut-pro-komunalni-volby-v-roce-2022-20220413.pdf