Poplatky 2023

iko
Odpad
 600 Kč
platí každá osoba s trvalým pobytem
Termíny svozu odpadů
 
iko
Pes jeden            Pes druhý
50 Kč      75 Kč
 
ikoStočné                                40 Kč za m3
   Stočné                                     40 Kč za m3 NK               20 Kč za m3 do konce roku 2023 bez  napojení na NK(NK-nová kanalizace)