Obec Olbramice

Rozkládá se 17 kilometrů jihozápadně od Litovle, nedaleko Náměště na Hané.

Obec Olbramice

První zmínky o obci Olbramice pocházejí z roku 1368. Osada nese jméno po zakladateli - Olbramovi. Dnes žije v naší obci 230 obyvatel. Každoročně Obecní úřad v Olbramicích pořádá besedy pro důchodce, vítání nově narozených občánků a pro místní děti Den dětí s pestrým prog

ramem a dárky. V obci jsou soukromně hospodařící rolníci, drobní podnikatelé a živnostníci. Obec má vybudovanou telefonní síť a v roce 1998 byla provedena plynofikace obce. Olbramice jsou aktivním členem několika sdružení malých obcí. Společně usilují o vybudování chybějící občanské vybavenosti obce.

Svoz domovního odpadu v roce 2018 OBEC Olbramice

  
(vždy ve středu jednou za 14 dní v uvedené dny)

10. ledna 16. května 19. září
24. ledna  30. května   3.

října

 7. února 13. června 17. října
21. února 27. června  31. října
  7. března 11. července 14. listopadu
21.

března

25. července 28. listopadu
 4. dubna   8. srpna 12. prosince
18. dubna 22. srpna 26. prosince
 2. května  5. září    

 

 

                     

 

 

 Obec Olbramice, Olomoucký kraj

Název projektu:

" Čekárna autobusové zastávky v Olbramicích"

Realizace: 1. 7. 2017 do 31.10. 2017

Spoluúčast Olomouckého kraje 300 000,- Kč.

 

 

 Cenik vodného OL 07 2017 vesnická část.pdf

 

 

 
 
 
 
Obec Olbarmice