Poplatky 2023

iko
Odpad
 600 Kč
platí každá osoba s trvalým pobytem
Termíny svozu odpadů
 
iko
Pes jeden            Pes druhý
50 Kč      75 Kč
 
ikoStočné                                40 Kč za m3
   Stočné:   40 Kč za m3 NK          20 Kč za m3 do 30.6. 2023 bez  napojení na NK(NK-nová kanalizace),                                                    35 m3/občan/rok