Poplatky 2023

iko
Odpad
 600 Kč
platí každá osoba s trvalým pobytem
Termíny svozu odpadů
 
iko
Pes jeden            Pes druhý
50 Kč      75 Kč
 
ikoStočné                                40 Kč za m3
Stočné: 40 Kč za m3 NK 
20 Kč za m3 do 30. 6. 2023 bez  napojení na NK - (NK-nová kanalizace), 35 m3/občan/rok