Drobečková navigace

Obec Olbramice > Obec > Honební společenstvo

Honební společenstvo

Honební společenstvo VILÉMOV, OLBRAMICE, CAKOV

Honební společenstvo OlbramiceHonební společenstvo

  • je právnickou osobou založenou pouze za účelem vytvoření honitby
  • tvoří vlastníci nebo spoluvlastníci souvislých honebních pozemků o celkové ploše větší než 500 ha
  • nesmí vlastním jménem podnikat
  • nesmí se účastnit na podnikání jiných osob
  • nesmí zřízovat organizační složky
  • má s každým vlastníkem lesa a honebního pozemku podepsaný souhlas k utvoření honitby a tudíž vlastník lesa a honebního pozemku má právo stát se členem honebního společenstva

Slide Show ze schůze honebního společenstva Olbramice

ArcSoft_Slide_Show.zip  -  !!stáhni, rozbal a spusť!!

Myslivecké hospodaření a výkon práva myslivosti

Uživatelem honitby může být buď honební společenstvo nebo právnická i fyzická osoba splňující podmínky stanovené v zákoně.

Nejčastější formou uživatele společenství honitby je myslivecké sdružení. To je případ v naší obci.

Odbornou úroveň mysliveckého hospodaření v honitbě pro každého uživatele zajišťuje myslivecký hospodář. Myslivecký hospodář zastupuje uživatele honitby při jednání s orgánem Státní správy myslivosti týkající se mysliveckého hospodaření. Mezi jeho povonnosti patří každoročně vypracovávat spolu se zástupcem držitele honitby plán mysliveckého hospodaření a dohlížet na jeho plnění.