fultext

Drobečková navigace

Obec Olbramice > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

OZV, zákony a zápisy z veřejného zasedání, oznámení

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV c. 1 2008 kterou se stanovi cast spolecneho skolskeho obvodu zakladni skoly.pdf

1.1.2008

OZV c 2 2007 - o stanoveni systemu shromazdovani sberu prepravy trideni vyuzivania odstranovani komunalnich odpadu.pdf

1.1.2008

OZV c. 3 2007 - o mistnim oplatku za provoz systemu.pdf

1.1.2008

OZV c.1 2007 o uzivani plakatovacich ploch v majetku obce.pdf

1.8.2007

OZV c.1 2003 kterou se meni a doplnuje OZV c.1_1995 o mistnich poplatcich.pdf

1.1.2004

OZV c.1 1995 o mistnich poplatcich.pdf

1.1.2004

OZV c.2 1999 o zruseni OZV dodatek c.1 o mistnich poplatcich ze psu c. 3 1999.pdf 14.5.1999
OZV c. 3 1999 o omezujicich opatrení k zabezpeni mistnich zalezitosti verejneho poradku.pdf

14.5.1999

OZV c. 4 1999 o zruseni OZV o nakladani s kom. odpadem ze dne 1.3. 1999.pdf

14.5.1999

OZV 1/2010 o místním poplatku ze psů.pdf

1.1.2011

OZV č.3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

1.1.2011

OZV č. 1/20011 o místním poplatku za užívání veřejné prostranství.pdf

1.7.2011

OZV 1- 2012 MP za komunln odpad.pdf

15.1.2013

OZV č 12014.pdf

1.1.2015

OZV č. 12015.pdf

1. 4. 2015

OZV 22015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

1. 1. 2016

OZV 12016 o rušení nočního klidu.pdf

30.12.2016 

OZV 1 2018 o školském obvodu pdf

10.4.2018

Důležité zákony

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střet

Zápisy z veřejného zasedání a Usnesení zastupitelstva

Oznámení

Výběrová řízení