fultext

Drobečková navigace

Obec Olbramice > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

OZV, zákony a zápisy z veřejného zasedání, oznámení

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

   
   
OZV č.1 2007 o uzivani plakatovacich ploch v majetku obce.pdf

1. 8. 2007

OZV č. 3 1999 o omezujicich opatrení k zabezpeni mistnich zalezitosti verejneho poradku.pdf

14. 5. 1999

OZV č. 1/2011 o místním poplatku za užívání veřejné prostranství.pdf

1. 7. 2011

OZV č. 12015 o stanovení shromažďování a sběru.pdf

1. 4. 2015

OZV 12016 o rušení nočního klidu.pdf

30.12.2016 

OZV 1 2018 o školském obvodu Mš pdf

10.4.2018

OZV č 2 2018 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.pdf

9. 7. 2018

OZV-system_KO_-2020.pdf

Výpočet poplatku k navržené OZV č.1 2019.docx

1. 1. 2020

OZV-psi_- 2019.pdf

1.1.2020

Důležité zákony

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střet

Zápisy z veřejného zasedání a Usnesení zastupitelstva

Oznámení

Výběrová řízení