Drobečková navigace

Obec Olbramice > Obec > Projekty > Ostatní dotační akce

Ostatní dotační akce

znak obce LitovelMĚSTO LITOVEL                                     OLBRAMICE

Realizace 2015

Obnova kulturní movité památky byla provedena v roce 2015 s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

 

 

 

 Obnova kulturní movité památky  Sv. Jan Nepomucký.jpg

 Obnova kulturní movité památky

 

Před opravou  Po opravě  

 Výše poskytnuté dotace: 60 000,- Kč

 

Vybudování bezbariérového vchodu do místní kaple sv. Víta. Realizace 2018

Příspěvek na stavbu ve výši 32 661,- Kč poskytlo Ministerstvo zemědělství ČR. Celkové výdaje 47 199,- Kč

IMG_20180613_075956.jpg    IMG_20180613_075938.jpgKaple 3.jpg       Kaple 4.jpg           

ROK 2019

Olomoucký kraj  - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 43 645,- Kč na částečnou úhradu výdajů se stavbou oplocení v lese.

Olomoucký kraj - odbor životního prostředí a zemědělství poskytl obci Olbramice investiční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do věku 40 let ve výši 234 000,- Kč.   

logo.png    

 

 

Kanalizace a ČOV Olbramice

MZE.jpg                  IMG_20220109_132158.jpg     

Ministerstvo zemědělství finančně podpořilo stavbu " Kanalizace a ČOV Olbramice" částkou 15,383 mil Kč, Celkem náklady stavby 27,101 mil. Kč s DPH.

Zhotovitel: Construction Energy Tech s.r.o., hlavní stavbyvedoucí  Ing. Kamil Sišlák, technický dozor Ing. Boris Biely.

Termín realizace: 1.4. 2021- 15.12.2021

Předmětem projektu je vybudování oddílné splaškové kanalizace a mechanicko- biologické ČOV, kam budou odpadní vody odvedeny. Účelem projektu je snížení vypouštěného znečištění do povrchových vod,