Drobečková navigace

Obec Olbramice > Obec > Veřejné zakázky

Veřejné osvětlení v části obce Olbramice

Obor Energie
Cena 200 000,00 Kč
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na služby
Evidenční číslo 001/2021
Uzávěrka 29. 09. 2021 12:00
Termín realizace 1. 10. 2021 - 31. 12. 2021
Popis Vybudování nového veřejného osvětlení v části obce Olbramice - v lokalitě, určené pro výstavbu RD. Z rozvaděče NN u stávající trafostanice na parc.č.752, bude vedeno zemní kabelové vedení NN v délce cca 23,5m přes parc.č. 752 až na parc.č. 710, kde bude umístěn nový rozvaděč veřejného osvětlení u rozhraní parc.č. 16 a 18/1. Č.j. NnH/1651/2021/Pa str. 2 Dále bude v pozemku parcel.č. 710 položeno nové zemní kabelové vedení v.o. celkové délky 51m, podél parcel 16, 18/1 a 23. V trase v.o. budou umístěna 3 stožárová svítidla. První svítidlo poblíž silnice parc.č. 752 bude na stožáru výšky 8m, 32,5W Philips. Další dvě svítidla v pozemku obecní cesty parc.č.710 na stožárech výšky 3m, 19W Philips. Vše viz situační výkres umístění stavby.
Přílohy
Zpět do archivu