Stavební úpravy budovy OÚ Olbramice 2016.

Vybudování sociálního zařízení a úprava prostor pro knihovnu. Celkové náklady: 102 213,-Kč

Parkoviště před pohostinstvím, přístupová cesta ke hřbitovu 2016  

Upravení uvedených prostor balenou asfaltovou směsí. Celková cena: 250 000,- Kč                               

Nová výsadba okolí místního hřbitova Olbramice  2016

Bylo provedeno svépomocí za pomoci občanů obce. Děti měli možnost si z rodiči vysadit strom.

Cena obnovy zeleně: 160 000,- Kč

IMG_20160719_185851.jpg          PA251323.jpg

Před vykácením                                                Nová přístupová cesta a stav po vykácení.

PA251328.jpg        IMG_20160719_190700.jpg

Parkoviště před hospůdkou                             Před......

PA251320.jpg         IMG_20160719_190828.jpg

Po                                                                   

PA251319.jpg

Obec Olbarmice