Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV c. 1 2008 kterou se stanovi cast spolecneho skolskeho obvodu zakladni skoly.pdf


1.1.2008

OZV c 2 2007 - o stanoveni systemu shromazdovani sberu prepravy trideni vyuzivania odstranovani komunalnich odpadu.pdf


1.1.2008

OZV c. 3 2007 - o mistnim oplatku za provoz systemu.pdf

1.1.2008

OZV c.1 2007 o uzivani plakatovacich ploch v majetku obce.pdf

1.8.2007

OZV c.1 2003 kterou se meni a doplnuje OZV c.1_1995 o mistnich poplatcich.pdf

1.1.2004

OZV c.1 1995 o mistnich poplatcich.pdf

1.1.2004

OZV c.2 1999 o zruseni OZV dodatek c.1 o mistnich poplatcich ze psu c. 3 1999.pdf 14.5.1999
OZV c. 3 1999 o omezujicich opatrení k zabezpeni mistnich zalezitosti verejneho poradku.pdf


14.5.1999

OZV c. 4 1999 o zruseni OZV o nakladani s kom. odpadem ze dne 1.3. 1999.pdf

OZV 1/2010 o místním poplatku ze psů. pdf

OZV č.3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. pdf

OZV č. 1/20011 o místním poplatku za užívání veřejné prostranství .pdf

OZV 1- 2012 MP za komunln odpad.pdf

OZV č 12014.pdf

OZV č. 12015.pdf 

OZV 22015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

14.5.1999

1.1.2011

1.1.2011

1.7.2011

15.1.2013

1.1.2015

1. 4. 2015

1. 1. 2016

 OZV 12016 o rušení nočního klidu.pdf

OZV 1 2018 o školském obvodu pdf

30.12.2016 

10.4.2018

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Zápisy z veřejného zasedání a Usnesení zastupitelstva

 

 

 

 

Usnesení z ustavujícího zasedání ze 7. 11. 2014.pdf

Zápis a usnesení z veřejného zasedání 29.12.2014.pdf

Zápis a usnesení z veřejného zasedání 29.1.2015.pdf

Zápis a usnesení z veřejného zasedání 28.3.2015.pdf

Zápis a usnesení z veřejného zasedání 8.6.2015.pdf

Zápis a usnesení z veřejného zasedání 7.9.2015.pdf

Zápis a usnesení z veřejného zasedání 21.12.2015.pdf

Zápis 23.3.2016.pdf

Obec Olbramice- zápis 29.6.2016.pdf

Zápis z veřejného zasedání č.9.pdf

Zápis z veřejného zasedání 15.12.2016.pdf

Zápis z 11. veřejného zasedání 14.3.2017.pdf

Zápis z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Olbramice.pdf

Zápis z 13 veřejného zasedání zastupitelstva obce Olbramice.pdf

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva.pdf.

Zápis z 15 veřejného zasedání zastupitelstva obce Olbramice.pdf

Zápis z 16.veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.3.2018.pdf

 

 

 

Oznámení

Výběrová řízení


 

 

 

 

 

Obec Olbarmice