Oznámení o umístění kontejnerů na bio odpadOznamujeme občanům, že jsou přistaveny kontejnery pro drobný odpad ze zahrad a ořezy stromů na cca 1 týden. Jsou umístěny na plochách pro tříděný odpad.

Udržujte v jejich okolí pořádek. Děkujeme


Obec Olbarmice