Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018Oznamujeme Vám, že po otevření pokladniček pořadatel sbírky Charita Litovel sečetla Vaše dary, které v letošním roce dosáhly výše 6 198,- Kč.

Vše Vám, kteří jste přispěli děkujeme.

 

 

 

 

 


Obec Olbarmice