Program rozvoje venkova ČR - 2007/2013

CHarakteristika projektu
Název projektu
OBNOVA OBCE OLBRAMICE - I. ETAPA

Číselné označení a název opatření, podopatření včetně záměru projektu

Opatření lll.2.1.          Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
Podopatření lll.2.1.1.  Obnova a rozvoj vesnic
Záměr:                  a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí

Osnova projektu

Olbramice

Foto výsledků projektu

 

Technika pro údržbu zeleně

Pakr, pozemek, venkovní mobiliář

Zpevnění ploch vodopropustným materiálem

Technika pro údržbu zeleně

Pakr, pozemek, venkovní mobiliář

Zpevnění ploch vodopropustným materiálem

 

 

 

 

Obec Olbarmice