Obec Olbramice

Rozkládá se 17 kilometrů jihozápadně od Litovle, nedaleko Náměště na Hané.

Obec Olbramice

První zmínky o obci Olbramice pocházejí z roku 1368. Osada nese jméno po zakladateli - Olbramovi. Dnes žije v naší obci 230 obyvatel. Každoročně Obecní úřad v Olbramicích pořádá besedy pro důchodce, vítání nově narozených občánků a pro místní děti Den dětí s pestrým prog

ramem a dárky. V obci jsou soukromně hospodařící rolníci, drobní podnikatelé a živnostníci. Obec má vybudovanou telefonní síť a v roce 1998 byla provedena plynofikace obce. Olbramice jsou aktivním členem několika sdružení malých obcí. Společně usilují o vybudování chybějící občanské vybavenosti obce.

Svoz domovního odpadu v roce 2017 OBEC Olbramice

  
(vždy ve středu jednou za 14 dní v uvedené dny)

11. ledna 17. května 20. září
25. ledna  31. května   4.

října

  8. února 14. června 18. října
22. února 28. června   1. listopadu
  8. března 12. července 15. listopadu
22.

března

26. července 29. listopadu
 5. dubna   9. srpna 13. prosince
19. dubna 23. srpna 27. prosince
 3. května  6. září    

 

 

                     

 

 

 

                   

 

Obec Olbramice

Zřízení ploch pro tříděný odpad

Zahájení stavby: 26. srpna 2015                             Ukončení stavby: 31. října 2015

 

 

 

 
 
 
 
Obec Olbarmice