Honební společenstvo Vilémov, Olbramice , CakovStarosta honebního společenstva svolává na sobotu 17.2.2018 v 18.00 hodin dílčí valnou hromadu, která se koná v hospůdce v Olbramicích.

Program: Zpráva o činnosti HS, zpráva o odlovu zvěře na pozemcích členů HS , různé diskuse a závěr.

Pro všechny přítomné členy je připraveno občerstvení.


Obec Olbarmice