Upozornění mysliveckého sdruženíMyslivecký spolek Vílémov, Olbramice, Cakov,

 upozorňuje občany, že v sobotu 14. 10. 2017 proběhne na katastrálním území Vilémov, Olbramice, Cakov naháňka na černou zvěř.

Žádáme proto občany aby v uvedený den v době od 9:00 do 16:00 hod. dbali zvýšené opatrnosti při vstupu do lesních pozemků v uvedených katastrech.

Za myslivecký spolek Vílemov, Olbramice, Cakov

Hlavinka Jaroslav

Jednatel spolku


Obec Olbarmice