Kontejner na bioodpadKontejner na biologický odpad je umístěn na ploše před Hospůdkou. Je určen pro odpad ze zahrad. Plastové obaly a folie od odpadu do něj nepatří!!!! Udržujte v jeho okolí pořádek!!!!


Obec Olbarmice