Oznámení Obce OlbramiceOznámení

pondělí  27. 3. 2017 od  8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin a ve

středu 29. 3. 2017 od 8.00 do 11.00 hodin se vybírají na Obecním úřadě v Olbramicích poplatky ze stočného, psů a poplatky za domovní odpad na rok 2017 - osoba  500,- Kč/rok.


Obec Olbarmice