Pozvánka na dílčí valnou hromadu honebního společenstvaHonební společenstvo Vilémov, Olbramice , Cakov

Místostarosta honebního společenstva svolávána sobotu 28.1.2017 v 17.30 hodin dílčí valnou hromadu, která se bude konat v Hospůdce v Olbramicích.

Program: Zpráva o činnosti honebního společenstva

              Zpráva o odlovu zvěře na pozemcích členů honeb. společenstva

              Doplnění výboru honebního společenstva

              Různé, diskuse a závěr

Pro všechny přítomné je připraveno občerstvení.

 


Obec Olbarmice