Aktuality


Pozvánka na zahájení turistické sezony 2015

Datum konání: 11.4.2015

Zahájení turistické sezony 2015.JPG


Publikováno 24.3. 8:04

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Datum konání: 28.3.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v sobotu 28. 3. 2015 v 17.00 hodin v pohostinství pod Lipami.Pozvánka.pdf


Publikováno 23.3. 16:21

Pozvánka

Datum konání: 28.3.2015

Muzeum historických kočárů Čechy pod Kosířem zahajuje sezónu 28.3.2015 cestovním kočárem po obcích olomouckého kraje. Zastavení v Olbramicích je od 11.00 hodin do 11.15 hodin u místní kaple sv. Víta.


Publikováno 23.3. 16:19

Oznámení

MUDr. Božena Krčová oznamuje, že ve čtvrtek 26.3.2015 a v pátek 27.3.2015 včetně v Cholině a Vilémově  NEORDINUJE.

Sestra  bude přítomna v ordinaci pouze ve čtvrtek dopoledne ve Vilémově, odběr krve bude jako obvykle.

V nutných případech se obraťte na lékaře polikliniky v Litovli.


Publikováno 23.3. 16:15

Jarní velkoobjemový sběr odpadu

Mobilní sběr objemných a nebezpečných odpadů – jaro 2015

Společnost .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o. informuje obce o organizaci mobilního sběru.

Časový harmonogram pro předání odpadů :

 

OBEC (stanoviště)

 

NEBEZPEČNÝ   ODPAD

PNEU +   ELEKTROZAŘÍZENÍ

OBJEMNÝ   ODPAD

(sběr   přímo do vozidla)

OBJEMNÝ   ODPAD

(sběr do   kontejnerů)

 

Čas   předání

Přistavení  

kontejnerů

Odvoz

 kontejnerů

4.  Olbramice

sobota

16.5. 2015       9:00 -    9:30

sběr přímo   do vozidla

15.5.   2015

1   x 20m3 odpoledne

16.5.   2015

dopoledne

 

     

a / objemný odpad – odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit    do popelnic. Např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod

 

b /  pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel (větší pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. po dohodě se starostou obce)

 

c / nebezpečný odpad –  např.oleje, tuky, zbytky barev a rozpouštědel, spotřební chemie, ropné látky léky, agrochemický odpad včetně obalů.

 

d / vyřazené elektrozařízení – elektrozařízení používané  v domácnostech. Např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné  trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

 

Důležité upozornění

 

Odkládání jakéhokoliv odpadu v době mimo provoz mobilní sběrny je považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a je protiprávní.

 

Nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení a pneumatiky budou předávány zaměstnancům společnosti .A.S.A. odpady Litovel, s r.o. na místě k tomu určeném starostou obce ve stanovenou provozní dobu.

 

Objemný odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů. V sobotu jej můžete předat zaměstnancům společnosti .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o. na místě k tomu určeném starostou obce ve stanovenou provozní dobu.

 

 

Stavební odpad se nepřijímá.

 

Běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných čtrnáctidenních svozech.


Publikováno 19.3. 10:33

Svoz plastů

Datum konání: 23.3.2015

Svoz plastů

se uskuteční v pondělí

23. března 2015

Soustřeďte prosím pytle s odpadem na točně autobusu tak, Aby nezpůsobily dopravní překážku.


Publikováno 19.3. 10:31

Vybírání poplatků za domovní odpad, ze stočného a ze psů

Oznamujeme občanům, že v pondělí 23. 3. 2015 od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin a ve středu 25. 3. 2015 od 8.00 hodin do 11.00 hodin se vybírají na obecním úřadě v Olbramicích poplatky za domovní odpad, ze stočného a psů


Publikováno 18.3. 10:50

Oznámení

Ve čtvrtek 19.3.2015 a v pátek 20.3.2015 včetně MUDr. Božena Krčová v Cholině a Vilémově neordinuje.

Sestra bude přítomna v ordinaci po oba dva dny.

V nutných případech se obraťte na lékaře polikliniky Litovel


Publikováno 17.3. 11:02

Oznámení starosty obce

Obecní úřad Olbramice nabízí volné místo pro sezónní práce u Obecního úřadu v Olbramicích na rok 2015.

Prosíme zájemce, aby se nahlásili na obecním úřadě a zde budou seznámeni s druhem a rozsahem požadovaných prací a platebními podmínkami. Prosím, nahlaste se v úřední dny, to je pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hodin do 20.3.2015

 

Upozornění pro samozásobitele dřevem

Upozorňujeme majitele lesů, že v rámci těžebních prací v lesích není přípustné dopravní technikou ničit polní cesty a znečišťovat komunikace, kdy tyto nejsou po zimě dostatečně vysušené.

V případě znečištění komunikace je třeba aby po sobě každý cestu uklidil. jinak bude cesta opravena a uklizena najatou firmou a náklady s tímto spojené budou vyúčtovány tomu, kdo poškození, nebo znečištění způsobil!

 

 

 

 


Publikováno 4.3. 16:58

Oznámení ČEZ

ČEZ DISTRIBUČNÍ SLUŽBY s. r .o  oznamuje občanům, že se bude provádět  pravidelný odečet elektrické energie v obci  Olbramice  po-9.3. a út-10.3.2015.Prosíme proto občany, aby zpřístupnili v těchto dnech své elektroměrové rozvaděče a zajistili svá zvířata tak, aby nezpůsobila zranění naším pracovníkům.  V případě, že nebudete v uvedeném čase doma, zanechte stavy elektroměru na viditelném místě pro našeho pracovníka. Dále upozorňujeme, že naši pracovníci jsou vybaveni služebním průkazem, který na vyžádání předloží.

 

 ČEZ DISTRIBUČNÍ SLUŽBY 


Publikováno 4.3. 10:39

Obec Olbarmice