Obec Olbramice

Rozkládá se 17 kilometrů jihozápadně od Litovle, nedaleko Náměště na Hané.

Obec Olbramice

První zmínky o obci Olbramice pocházejí z roku 1368. Osada nese jméno po zakladateli - Olbramovi. Dnes žije v naší obci 230 obyvatel. Každoročně Obecní úřad v Olbramicích pořádá besedy pro důchodce, vítání nově narozených občánků a pro místní děti Den dětí s pestrým programem a dárky. V obci jsou soukromně hospodařící rolníci, drobní podnikatelé a živnostníci. Obec má vybudovanou telefonní síť a v roce 1998 byla provedena plynofikace obce. Olbramice jsou aktivním členem několika sdružení malých obcí. Společně usilují o vybudování chybějící občanské vybavenosti obce.

Svoz domovního odpadu v roce 2014 OBEC Olbramice
(vždy ve středu jednou za 14 dní v uvedené dny)

  8. ledna
22. ledna 
  5. února
19. února 
  5. března
19. března 
  2. dubna
16. dubna 
30.duben
14. května
28. května
11. června
25. června

  9. července
23. července 
  6. srpna
20. srpna 
  3. září
17. září 
  1. října 
15. října
29. října

12. listopadu
26. listopadu

10. prosince
27. prosince sobota

Obec Olbarmice